Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Projekty

Przygoda łęknickich świetlików z autochodzikiem

Email Drukuj PDF

Nasze przedszkole uczestniczyło w programie AUTOCHODZIK - DROGOWY RAJD EDUKACYJNY , realizowanym na terenie całego kraju . To wieloetapowy program edukacji komunikacyjnej adresowany do najmłodszych dzieci. Organizatorem Rowerowego Autochodzika w naszym województwie  był Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty. Naszym celem było  przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym

Zadaniem koordynatora było stworzenie w przedszkolu  zespołu rajdowego .

Poprzez głosowanie internetowe na  najciekawsze zdjęcie  nt.” Świecę przykładem „ , zespół został zakwalifikowany do dalszej części programu. Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu była realizacja 6 etapów – tematów do zaliczenia przez Zespół Rajdowym a także pakiet zadań , zabaw i ćwiczeń do wykonania w placówce i w domu .

Etap 1 – Droga

Pierwszy etap za nami !!! Realizując zadania kroku 1 dzieci konstruowały znaki drogowe z papieru i patyków, poznawy zgodne z tematyką utwory literackie , rozwiązywały zagadki . Główną atrakcją jednak dla "Świetlików"była wizyta na Posterunku Policji w Łęknicy. Dzieci wraz z dzielnicowym wybrały się na skrzyżowanie , gdzie obserwowały ruch uliczny - rozróżniały uczestników ruchu drogowego . Zapoznały się z pracą policjanta , wyglądem munduru . Zwiedziły budynek posterunku . W podziękowniu naszym policjantom dzieci zarecytowały wiersz W.Chotomskiej " Na chodniku przystań bokiem ........................ "

Etap 2 – Pojazdy

PRZEDSZKOLNY AUTOSALON

Realizując zadania kroku 2 ogłosiliśmy w naszym przedszkolu konkurs dla dzieci i rodziców " Mój pierwszy samochód " Patronat nad konkursem objął Burmistrz Łęknicy - p. Piotr Kuliniak . Stworzone przez dzieci i ich rodziców modele samochodów budziły ogromny podziw. Wśród 42 prac wyłoniono 6 laureatów konkursu . Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody . Prace zostały wyeksponowane w Urzędzie miejskim w Łęknicy . Wystawie towarzyszył wernisaż fotografii  - JESTEM WIDOCZNY ,JESTEM BEZPIECZNY - dokumentujący działania podejmowane w naszym przedszkolu na rzecz bezpieczeństwa.

Etap 3 – Odblaski

ŚWIECIMY NA DRODZE , ŚWIECIMY PRZYKŁADEM!!!!!!

Podczas spacerów łęknickie przedszkolaki zawsze używają kamizelek odblaskowych Chcąc zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drodze w naszym mieście zorganizowaliśmy " korowód odblaskowy " ulicami Łęknicy .Wszystkie grupy przedszkolaków z naszego przedszkola przygotowały transparenty z hasłami zachęcającymi do noszenia odblasków . Maszerowaliśmy ulicami naszego miasta nawołując mieszkańców do bezpiecznych zachowań na drodze .

Etap 4 – Zespół

CHCEMY ZAWSZE BYĆ FAIR PLAY!!!

"Autochodzik" niewątpliwie uczy współpracy . W ramach czwartego kroku zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu międzyprzedszkolne mistrzostwa w układaniu puzzli - oczywiście o tematyce motoryzacyjnej . Zaprzyjaźnione z nami przedszkola zapoznały się z ideą Rowerowego Autochodzika . Niejednokrotnie tworzyliśmy trasę wyścigu rajdowego . Podczas tych zabaw dzieci mogły doświadczyć , że nie zawsze się wygrywa , ale warto być fair play .

Etap 5 – Rowery

BĄDŹ OSTROŻNY NA ROWERZE!!!!!

Podczas realizacji tego zadania pomogli nam rodzice . To pod ich czujnym okiem już wczesną wiosną doskonaliliśmy jazdę na rowerze , poznawaliśmy budowę roweru , obserwowaliśmy na drodze rowerzystów. Na powitanie wiosny dzieci zaprezentowały swoje rowery i w towarzystwie naszych policjantów wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową po Łęknicy.

Etap 6 – Wycieczka

 GALERIA ZDJĘĆ

 

Festiwal nauki

Email Drukuj PDF

Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację do edukacji szkolnej

Projekt ,,Ze szkołą za pan brat”

FESTIWAL NAUKI

12.12.2012 r.

W dniu 12.12.2012 r. został zorganizowany ,,Festiwal Nauki”  podsumowujący działania w ramach projektu ,,Ze szkołą za pan brat”. Spotkanie zostało przygotowane w sali gimnastycznej szkoły, w której wyeksponowano:

 • Dokumentację fotograficzną wszystkich działań projektowych ;
 • Prace projektowe dzieci i rodziców;
 • Foldery i gazetki informacyjno- promujące działania projektowe;

W programie spotkania  przewidziano:

 1. Powitanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy  zaproszonych gości  ( Pan Burmistrz Jan Bieniasz , Pani Sekretarz Urzędu Miasta  Marzena Brzezińska ) oraz rodziców
 2. Prezentacja multimedialna  podsumowująca projekt ,,Ze szkołą za pan brat”  - E. Sienkiewicz
 3. Prezentacje artystyczne przedszkolaków ze wszystkich grup
 4. ,,Galeria prac i wytworów dziecięcych „ wykonanych podczas zajęć edukacyjnych  prowadzonych w szkole
 5. Zaproszenie rodziców do obejrzenia ,,Fotograficznej dokumentacji działań projektowych”
 6. Prezentacja niektórych pomocy dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu
 7. ,,Przedszkolna kawiarenka” – kawa, ciasto dla dzieci i rodziców.
LAST_UPDATED2 Więcej…
 

Na sportowo i wesoło

Email Drukuj PDF

Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację do edukacji szkolnej

Projekt ,,Ze szkołą za pan brat”

,,Na sportowo i wesoło” – warsztaty dla rodziców i dzieci

20.11.2012 r.

W ramach realizacji projektu ,,Ze szkołą za pan brat”  w dniu 20.11.2012 r. odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Na sportowo i wesoło”. Miało ona formę warsztatów sportowych, w których uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi (dzieci 6- letnie z grupy IV i V objęte działaniami projektowymi).

Spotkanie zostało przygotowane w sali gimnastycznej szkoły podstawowej – zostały przygotowane różnorodne sprzęty i akcesoria do zabaw ruchowo- sportowych zakupione z funduszy projektu ( piłki, szarfy, woreczki, pachołki..)

LAST_UPDATED2 Więcej…
 

Świąteczne przygotowania

Email Drukuj PDF

Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację do edukacji szkolnej

Projekt ,,Ze szkołą za pan brat”

,,Świąteczne przygotowania”

– warsztat plastyczny dla rodziców i dzieci

05.12.2012 r.

Projekt ,,Ze szkoła za pan brat” zakładał przygotowanie i przeprowadzenie z rodzicami warsztatu plastycznego .Działanie to zostało zrealizowane w dniu 05.12.2012 r. podczas spotkania zatytułowanego ,,Świąteczne przygotowania”. Spotkanie zostało przeprowadzone w sali szkolnej, w której zostały przygotowane stanowiska do różnych działań plastyczno – konstrukcyjnych. Stanowiska do działań zostały wyposażone w różnorodne materiały i sprzęty do działalności plastyczno – konstrukcyjnej zakupione z funduszy projektu na potrzeby realizacji tego działania.

Przed rozpoczęciem działań warsztatowych rodzice spotkali się z pedagogiem szkolnym i obejrzeli prezentację  multimedialną ,, Moje dziecko idzie do szkoły”. Rozmawiali o różnych aspektach przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole ( aspekcie rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego, emocjonalnego…) .

LAST_UPDATED2 Więcej…
 

Ze szkołą za pan brat

Email Drukuj PDF

Zajęcia edukacyjne przedszkolaków w ramach projektu

,,Ze szkołą za pan brat”

24.09.2012 r. – 15.12.2012 r.

W ramach realizowanego projektu ,,Ze szkoła za pan brat” organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci 6 – letnich prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia prowadzone są w salach szkolnych i przedszkolnych w trzech zakresach tematycznych :  edukacja językowa, edukacja przyrodniczo- społeczna, edukacja matematyczna. Zajęcia z każdego zakresu tematycznego prowadzone są w 10- osobowych zespołach po 30 minut.

Zajęcia zaplanowane zostały na okres 12 tygodni- będą trwały do 14 grudnia, a ich głównym celem jest poszerzenie zakresu doświadczeń przedszkolaków,  wcześniejsze poznanie nauczycieli pracujących w szkole, poznanie warunków i zasad funkcjonowania szkoły, nawiązanie relacji i kontaktów z uczniami w szkole oraz całą społecznością szkolną.

LAST_UPDATED2 Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL