Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Sławomira Marszałek Dyrektor zespołu szkół
Ewa Sienkiewicz Wicedyrektor zespołu szkół
Małgorzata Frontczak Nauczyciel przedszkola
Joanna Miedzińska Nauczyciel przedszkola- urlop zdrowotny
Sylwia Mędrek Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Szymczyk Nauczyciel przedszkola
Dorota Piechocka Nauczyciel przedszkola
Aleksandra Dolaczyńska Nauczyciel przedszkola
Julita Jamza – Szik Nauczyciel zajęć rytmiczno-tanecznych
Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych
Anna Czudec- Kubala Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel techniki
Irena Perczyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wioletta Szreiber Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel informatyki
Anna Zajączkowska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Sylwia Czarny Nauczyciel języka angielskiego, języka niemieckiego – urlop macierzyński
Patrycja Pytlowana Nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego
John Bernd Mecke Nauczyciel języka niemieckiego
Julia Malanowska Nauczyciel języka angielskiego
Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Jolanta Bojsza Nauczyciel języka polskiego, Nauczyciel etyki
Katarzyna Zagała Nauczyciel języka polskiego , terapii pedagogicznej.
Renata Pytel Nauczyciel języka polskiego, Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Małgorzata Klapa Pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, nauczyciel historii
Beata Śmietańska Nauczyciel religii, Nauczyciel historii
Piotr Skrocki Nauczyciel religii
Iwona Przyślak Nauczyciel geografii, biologii, przyrody
Iwona Sułkowska Nauczyciel chemii
Elżbieta Piekarek Nauczyciel matematyki, Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Agnieszka Zielińska Nauczyciel matematyki, Nauczyciel fizyki
Dorota Ciereszko Logopeda, terapia pedagogiczna, zajęcia w zakresie kształcenia specjalnego, doradztwo zawodowe
Anna Łyskawińska Nauczyciel kształcenia specjalnego
Artur Góraleczko Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
Jacek Szałęga Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Tomasz Paś Nauczyciel informatyki
Andrzej Marszałek Wychowawca świetlicy
Sabina Pietrzak Bibliotekarz, zajęcia w zakresie kształcenia specjalnego