Category Archives: Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy informuje, iż w porozumieniu z organem prowadzącym została podjęta decyzja o przedłużeniu  czasowego zawieszenia działalności   Przedszkola Miejskiego w Łęknicy  do 17 maja 2020 r.        Planowane jest uruchomienie przedszkola od 18 maja 2020r.        Jednocześnie informuję, że w okresie, gdy działalność Przedszkola Miejskiego  w Łęknicy jest zawieszona, nauczyciele […]

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

KOMUNIKAT Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) działalność edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza szkół i przedszkoli pozostaje ograniczona do 24 maja 2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie harmonogramu […]