Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

Plan lekcji 2016/17 II semestr

Email Drukuj PDF
LAST_UPDATED2
 

Facebook

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do odwiedzenia facebooka

Naszego Zespołu Szkół

LAST_UPDATED2
 

Powitanie

Email Drukuj PDF

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.

To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

 

MISJA SZKOŁY

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

Mamy: 

· Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

· Gabinety wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe

· Pracownię komputerową połączoną z Internetem

· Dwie sale wyposażone w system audiowizualny do nauki języków obcych

· Salę gimnastyczną, boiska wielofunkcyjne (pierwsze do gry w piłkę nożną, drugie wielofukcyjne do gry w koszykówkę, tenisa stołowego, piłkę ręczną i piłkę nożną - freestyle)

· Gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej

· Bibliotekę z czytelnią oraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej 

· Dwie świetlice szkolne ( kolorowa świetlica dla klas I-III szkoły podstawowej)

· Szkolny radiowęzeł

· Stołówkę


Odpowiednia baza dydatktyczna zapewnia realizację podstawy programowej, część sal lekcyjnych wyposażonych jest w tablice interaktywne, we wszystkich salach sa komputery, bezpośredni dostęp do sieci internetowej i iwele pomocyy dydaktycznych. Baza szkoły jestt systematycznie doposażana w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Przy szkole podstawowej działa swietlica profilaktyczno-wychowcza, zapewniająca w godzinach popołudniowych opiekę dzieciom wymagającym dodatkowego wsparcia. Realizowane są w niej autorskie programy.


Preferujemy wychowanie poprzez uczestnictwo w kulturze: 

- Wycieczki do teatru i kina

- Wymiana kulturalna ze szkołami w Niemczech, Anglii i Turcji

 - Mamy szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową z Niemcami,Turcją i Anglią.

 - Stwarzamy duże możliwości uprawiania sportu: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, mini piłka ręczna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy

 

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez koła przedmiotowe i zainteresowań:  

· Polonistyczne

· Matematyczne

· Przyrodnicze

· Plastyczne

· Muzyczne

· Informatyczne

· Dziennikarskie

· Teatralne

· Historyczne

· Geograficzno - turystyczne

· Językowe

· Sportowe

· Regionalne

  

Dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane są zajęcia wyrównawcze.

Prowadzona  jest terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjnej.

                 

LAST_UPDATED2